Pravila nagradnog natječaja „Dobrodošli u avanture majoneze”

Članak 1.

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Dobrodošli u avanture majoneze” (dalje: Natječaj) je ZVIJEZDA plus d.o.o., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, OIB: 63603498763. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

 

Članak 2.

Natječaj se odvija u periodu počevši od 27.04.2020. u 12:00 sati do zaključno 01.06.2020.g. u 12:00 sati.

 

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Zvijezde plus d.o.o. i BBDO Zagreb, niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja.

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će se nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.

 

Članak 4.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je registrirati se imenom i prezimenom na micrositeu www.avanturemajoneze.hr te na isti postaviti fotografiju jela, ime jela i opis/recept, pri čemu je uvjet korištenje Zvijezda majoneze. U opis fotografije koja se prijavljuje u natječaj potrebno je napisati opis jela, odnosno objasniti zašto je baš on poseban, a svaki Sudionik može prijaviti do tri različita jela tijekom cijelog trajanja Natječaja.

Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

 

Članak 5.

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na prijavljenu fotografiju i tekst. Ako se na fotografiji nalaze treće osobe, Sudionik svojim sudjelovanjem potvrđuje da ima njihov pristanak za njihovu objavu. Sudionik jamči da se s prijavljenom fotografijom i tekstom ne krše autorska i druga prava treće strane.
Sudjelujući u Natječaju Sudionik kao autor prijavljene fotografije i teksta bezuvjetno prenosi na Organizatora isključivo pravo njihovog korištenja u promotivne svrhe brenda Zvijezda, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ukoliko je pobjednik Natječaja. Sudionik daje suglasnost Organizatoru da na temelju svojeg prava iskorištavanja iz ovog članka to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu.

 

Članak 6.

Cilj Natječaja je odabir najkreativnijih jela Sudionika od strane žirija te njihovo nagrađivanje. Natječaj se sastoji od jednog kruga koji traje 35 dana u vremenskom razdoblju sukladno članku 2. ovih Pravila. Tročlani žiri nakon završetka natječaja bira Sudionike koji su prijavili najoriginalnije jelo, a sveukupno će biti nagrađeno 3 Sudionika.

Žiri se sastoji od sljedećih članova:

 1. Darko Kontin, gastro bloger
 2. Jasna Pulić, direktorica marketinga Zvijezde plus d.o.o.
 3. Lidija Đukić, brand managerica Zvijezde plus d.o.o.

 

Žiri će ocjenjivati:

 • – maštovitost u korištenju sastojaka/originalnost recepta
 • – kreativnost imena
 • – kvalitetu fotografije
 • – korištenje Zvijezda majoneze

 

Svaka kategorija donosi 1-10 bodova, osim korištenje Zvijezda majoneze koje je obavezno. U slučaju nekorištenja, žiri prijavu smatra nevažećom.

Žiriranje će se održati u roku od 3 dana od završetka natječaja, a dobitnici će biti objavljeni na micrositeu www.avanturemajoneze.hr i stranici https://www.facebook.com/Zvijezda/ u roku od 7 dana od završetka žiriranja.

Nagrade

U nagradni fond ulazi:

 1. nagrada – 10.000,00 kn na potrošačkoj kartici i podjela pobjedničkog recepta na medijskim i zvijezdinim kanalima (web i društvene mreže);
 2. nagrada – 5.000,00 kn na potrošačkoj kartici i podjela recepta na medijskim i zvijezdinim kanalima (web i društvene mreže);
 3. nagrada – 3.000,00 kn na potrošačkoj kartici i podjela recepta na medijskim i zvijezdinim kanalima (web i društvene mreže);

Jedan Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu.
Sudionik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one koja je ovdje navedena. Nagrada nije zamjenjiva za novac, druge proizvode ili usluge. Organizator je dužan u roku 60 radnih dana osigurati nagrade za Sudionike. Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu temeljem ovog nagradnog natječaja.

 

Članak 7.

Organizator će pregledati sve prijavljene fotografije i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

 • Sudionik prekrši Pravila;
 • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • se prijavom fotografije i teksta prelazi ukupan broj mogućih prijava naveden u članku 3. ovih Pravila;
 • fotografija i tekst ne pridržavaju se teme Natječaja;
 • osoba koja se nalazi na prijavljenoj fotografiji zatraži njeno uklanjanje iz Natječaja;
 • prijavljena fotografija i tekst nisu autorsko djelo Sudionika koji ih prijavljuje, ili Sudionik ne pruži dokaz o autorskom djelu ili potrebnim suglasnostima osoba koje se nalaze na fotografiji za korištenje u roku od 24 sata na upit Organizatora;
 • Sudionik se koristi lažnim profilom kako bi prijavio fotografiju i tekst. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe prijave fotografije;
 • prijavljena fotografija ili tekst je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se ili prikazuju javne osobe ili fotografija ili tekst na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

 

Članak 8.

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/Zvijezda/ . U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 9.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Zvijezdi plus d.o.o., a ne Facebook-u.
Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Zvijezda ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.
Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Članak 10.

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe, isključivo vezano uz ovaj nagradni natječaj, u svim medijima.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

 

Službenik za zaštitu podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za obradu Vaših osobnih podataka i ostvarenje prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem kontakta.
e-mail: szp@zvijezda.hr
Ako sumnjate na povredu vezano za zaštitu Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.